Cattour

Cung điện Gyeonghuigung

Cung điện GyeonghuigungCung điện Gyeonghuigung – Tìm hiểu cung điện lớn thứ 4 trong ngũ cung ở Seoul

31/01/2019

Cung điện Gyeonghuigung, một trong ngũ cung ở thủ đô Seoul với diện tích rất rộng lớn, nhưng qua thời gian, qua chiến tranh, tất cả làm nên lịch sử đằng sau khu cung điện Gyeonghuigung và cũng để lại rất nhiều thiệt hại nặng nề, khi bây giờ phần diện tích khôi phục chỉ đạt được khoảng hơn 30% so với ban đầu. Hãy tìm hiểu những thông tin thú vị xoay quanh cung điên Gyeonghuigung nhé.

Chi tiết