Cattour

Cung điện Changgyeonggung

Cung điện ChanggyeonggungCung điện Changgyeonggung – Tìm hiểu về cung điện lớn thứ 3 ở Seoul

31/01/2019

Tiếp tục với series các bài viết về  các cung điện, cũng là những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Seoul thì tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua cung điện Changgyeonggung hay còn gọi là Xương Khánh Cung.

Chi tiết