Cattour

Cung điện Changdeokgung

Cung điện ChangdeokgungCung điện Changdeokgung – Tìm hiểu về cung điện thứ 2 được xây dựng dưới chiều Joseon

31/01/2019

Trong 5 cung điện nổi tiếng tại Seoul bao gồm Cung điện Gyeongbokgung, Changdeokgung, Deoksugung, Changgyeonggung và cung điện Gyeonghuigung. Trong bài viết này hãy cùng Cattour.vn tìm hiểu về cung điện có tuổi đời đứng thứ 2 sau cung điện Gyeongbokgung dưới thời triều đại Joseon nhé

Chi tiết